Malta Weather
  
     

Disclaimer

It-tbassir tat-temp u twissijiet f’dan is-sit huma biss interpretazzjoni ta’ avvenimenti possibli tat-temp imfasslin fuq tendenzi u tbassir tat-temp kurrenti u informazzjoni klimatoloġika fil-ħin li jsir it-tbassir tat-temp.

L-utent jassumi r-riskji kollha relatati ma’ din l-informazzjoni. ‘Maltaweather.com’ jipprovdi din l-informazzjoni kif inhi u mingħajr garanzija, expliċita jew mhix, inkluż (mingħajn limiti) kull garanzija ta’ merkantibilita’ jew aċċettazzjoni għal użu partikulari.

F’ebda ċirkustanza, ‘Maltaweather.com’ jew il-kuntratturi tagħha m’huma reponsabbli lejk jew lejn kwalunkwe terza persuna għal xi dannu jew telf dirett, indirett, inċidentali, konsekwenzali, speċjali jew eżemplari mill-użu ta’ din l-informazzjoni.

Disinnjata u żviluppata minn AG Web Solutions © 2012
Min ahna | Ikkuntatjana | Disclaimer