Rainfall

24-hour rainfall measured from noon of the previous day till noon on Wednesday, 20th August 2014. Skip to map

Malta

Location Reading
Attard TR mm
Baħar ic-Cagħaq 0.0 mm
Baħrija 0.2 mm
Balzan 0.4 mm
Birżebbuġia 0.4 mm
Dingli 0.2 mm
Gudja 0.0 mm
Iklin TR mm
Kalkara 0.0 mm
Luqa 0.0 mm
Marsascala 0.0 mm
Marsaxlokk TR mm
Mellieħa 0.0 mm
Mġarr 0.2 mm
Mosta 0.1 mm
Msida TR mm
Naxxar 0.0 mm
Qawra 0.0 mm
Qormi 0.2 mm
Rabat 0.2 mm
San Ġwann TR mm
Siġġiewi 0.0 mm
Tarxien TR mm
Valletta 0.2 mm
Żabbar TR mm
Żebbuġ TR mm
Żejtun TR mm
Żurrieq TR mm

Gozo

Location Reading
Għarb 0.0 mm
Marsalforn 0.0 mm
Nadur 0.0 mm
Sannat TR mm
Victoria 0.2 mm
Xagħra TR mm
Żebbuġ 0.0 mm

Totals

Mean Reading
Last 24 Hours (noon till noon) 0.1 mm
From 1st September 507.2 mm

rainfall locations